2016. június 8., szerda


Leányfalu Tündérkert Óvoda
                           a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.09.01.-2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a rábízott gyermekek szellemi, testi fejlődéséért, tehetségek kibontakoztatásáért. Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket melyet a jogszabályok meghatároznak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, oklevél,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a 06/70-613-9017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
        Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/297/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
        Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.augusztus 26.