2017. szeptember 9., szombat

Tisztelt Szülők!

Szülői értekezletet tartunk

 szeptember 11-én hétfőn,16.00 órai kezdettel a

Maci - és a Katica csoportban,

valamint szeptember 12 - én, kedden 17.00 órai kezdettel 

a Süni - és a Pillangó csoportban.


                                                    Óvodavezetés


Leányfalu Tündérkert Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda

ÉLELMEZÉSVEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
          végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a 06/706139017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/297/2013 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
és
         Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
         Személyesen: Horváthné Kócsy Andrea Iringó, Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. .


2017. augusztus 22., kedd

Tisztelt Szülők!

Augusztus 29 -én, kedden nevelés nélküli munkanap lesz.

Ezen a napon az óvoda zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

                                       Az óvoda vezetősége

2017. július 12., szerda

Leányfalu Tündérkert Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek nevelése, differenciált fejlesztése a helyi Pedagógiai Program alapján. Felelős a rábízott gyermekek szellemi, testi fejlődéséért, tehetségek kibontakoztatásáért. Gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket melyet a jogszabályok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. ).
Elektronikus úton: tunderovikert@gmail.com e-mail címen keresztül
Személyesen: Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

2017. július 6., csütörtök

Nyár van, nyár röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár……. 
A nehezen múló tél, s az alig észrevehető tavasz után, végre megérkezett az igazi nyár az óvodába is.
Visszatekintés:
Elmondhatjuk, hogy a második félév is igazán eseménydús időszak volt Tündérkert Óvodánkban.
A csoportok mindennapjai, sok- sok programmal, változatosan teltek.
Farsang, kiszebáb égetés, bábelőadások, majális, anyák napi köszöntések egyénileg, rövid műsorokkal. Tűzoltónap, védőnői látogatás, fogorvosi szűrővizsgálat, évzárók, nagyok búcsúztatása, gyereknap, séták, kirándulások biztosították a változatos időtöltést.
Eközben februárban a vezető tanfelügyeleti ellenőrzése, áprilisban és májusban két óvodapedagógusunk minősítése is nagyon jó eredménnyel zárult. Gyakornokunk így PED. I-be, PED. I-be lévő pedagógusunk PED. II-be került az eredményes minősítéssel. Az óvodavezető önértékelése és vezetői tanfelügyelete is megtörtént. A két minőstett pedagógus önértékelése is elkészült.
Az óvodapedagógusok, szakmai napon vettek részt a dunabogdányi óvodában, viszonozva a kolléganők tavalyi látogatását. 
Folytatódott a szülőkkel való jó kapcsolat, melynek eredménye, hogy az Óvodaszék mindenben segítette munkánkat. Köszönet érte!
Örömmel értesültünk róla, hogy a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 100.000 Forint,(azaz –százezer- forint ) célzott támogatásban részesítette óvodánkat kérelmünkre.
Nagy öröm volt számunkra ez az adomány!
2017. januárban meg is rendeltük a Manó elnevezésű székeket, ebből az összegből 17 db széket vásároltunk. A székek, hosszas várakozás után, 2017. május 23-án megérkeztek a HOR ZRT-től. A Villa épületünk 3 csoportjába, megosztva kerültek az új székek, amit a gyerekek már birtokba is vettek. Ezúton is nagyon köszönjük, hogy ismét támogatták óvodánkat!
Egy Édesanya segítségével a Ford cég, laptopokkal és hozzá tartozó kiegészítőkkel igyekezett könnyíteni a csoportokban folyó adminisztrációs munkát. Köszönjük az Édesanyának a lelkes szervezést, lebonyolítást és a cégnek az önzetlen segítséget!
A Heim pékség gyermeknapra pogácsával, édes apró süteménnyel kedveskedett a gyerekeknek, melyet nagyon köszönünk! Gyermeknapra új homokozó készleteket vásároltunk.
A Dm pályázaton ismét sikerült megnyerni a nyári élthez szükséges naptejeket, homokozó játékokat, ceruzákat.
Pillangó csoportosaink, Állati Óvoda című rajzpályázaton, állatkerti kirándulást nyertek, melyre ősszel kerül sor. Köszönjük a szülőknek, hozzátartozóknak a lelkes szavazást!
A pomázi ICO Zrt. – Magyarország legnagyobb iskolaszergyártójaként és forgalmazójaként –is támogatta az idén végző, iskolába menő nagycsoportos gyerekeket. 30 db SÜNI  leckefüzetet kaptunk ajándékba.
A Palánta Gyermek és ifjúsági Misszió szintén az iskolába menő nagycsoportos gyerekeknek kedveskedett „A szeretetre vágyó Süni és a Váratlan Vendég” című fejlesztő füzettel. Köszönjük a cégek támogatását!
 Folyamatban van az Alapítványtól kapott támogatás felhasználása is.
 Mindenkinek NAGYON köszönjük, aki bármilyen formában segítette óvodánkat!
Az óvodai nyári zárás alatt megtörténik az óvoda kötelező festése, a nagytakarítás, s a különböző javítások elvégzése.
Mindenkinek szép nyarat és nagyon jó pihenést kívánunk!

                                                                                              Az óvoda nevelőtestülete

2017. május 29., hétfő

  2016 őszén a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.- hez  fordultunk támogató anyagi segítségért, hogy a régi, elhasználódott óvodás székeinket megújítani tudjuk.
 Örömmel értesültünk róla, hogy a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 100.000 Forint, azaz –százezer- forint célzott támogatásban részesítette óvodánkat.
Nagy öröm volt számunkra ez az adomány!
  2017. januárban meg is rendeltük a Manó elnevezésű székeket, ebből az összegből 17 db széket vásároltunk.
A székek, hosszas várakozás után, 2017. május 23-án megérkeztek a HOR ZRT-től.
A Villa épületünk 3 csoportjába, megosztva kerültek az új székek, amit a gyerekek már birtokba is vettek.
A gyerekek nagyon örültek, mikor meglátták, boldogan mutatták az új székeket társaiknak.
Ezúton is nagyon köszönjük, hogy támogatták óvodánkat!!!


2017. május 28., vasárnap

Május 12-én pénteken tűzoltós nap volt óvodánkban.

Köszönjük szépen mindazoknak, akik ennek - a gyermekek számára nagyon élvezetes és izgalmas - programnak a megszervezésében és megvalósulásában részt vettek!

Tóth Urbán Izabella édesapjának
Horváth Bence édesanyjának és édesapjának
a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki-mentő és Vizimentő Egyesületnek
és
a Szentendrei Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak és tűzoltóinak.