2015. június 30., kedd

Leányfalu Tündérkert Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű Előreláthatólag 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvónői feladatok teljes körű ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Főiskola, óvodapedagógus,
§         óvónő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű felhasználó szintű,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,hozzájáruló nyilatkozat hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat melyben a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a 06/70-613-9017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187/2014-15 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
§         Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         honlap - 2015. július 1.