2015. június 30., kedd

Leányfalu Tündérkert Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda
főzőkonyha

élelmezésvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utja 9-13.sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
§         élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Emelt szintű szakképesítés,
§         élelmezésvezető - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debreczeni Jenőné nyújt, a 06/70-632-3362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 186/2014-15 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
§         Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         honlap - 2015. július 1.