2017. szeptember 9., szombat

Leányfalu Tündérkert Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Leányfalu Tündérkert Óvoda

ÉLELMEZÉSVEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető,
          végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a 06/706139017 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/297/2013 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
és
         Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
         Személyesen: Horváthné Kócsy Andrea Iringó, Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. .