2015. szeptember 7., hétfő

Megkezdődött  az új tanév...

   Szeptember 1-jén intézményünkben is elkezdődött az új tanév. Az óvoda 5 csoportjában 125 kisgyermek elhelyezését tudjuk biztosítani.
A nyári szünet alatt megtörtént a dolgozók szabadságolása illetve a konyha, kötelező festése, és az ebédlő bútorainak felújítása. Szintén megvalósult az óvoda 2 épületében a kötelező festés és a nagytakarítás, a játékok fertőtlenítése, a textíliák mosása, azaz felkészülés az új tanévre.
A kötelező festési munkálatokon túl, egy szülő segítségével a régi épületben 2 csoportszoba festése és parkettázása is megvalósult, melyért ezúton is köszönetet mondunk.
A fenntartó támogatásával, szeptembertől tovább tudjuk alkalmazni a pszichológust, valamint a sajátos nevelésű igényű gyermekek fejlesztését ellátó gyógypedagógust, melyért szintén nagyon hálásak vagyunk a Polgármester Úrnak és a Képviselő Testületnek. A gyermekek logopédiai ellátása reményeink szerint a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított logopédussal valósul meg.
Szintén fontos megemlítenünk, hogy a zárás alatt kijavításra került a játszóudvar kerítése, mely nagyobb biztonságot ad a gyermekeknek. A karbantartó a töredezett lépcsőket kijavította. A fenti felsorolásból is látszik, hogy igyekeztünk minél jobban felkészülni a gyermekek fogadására, hogy otthonos, derűs környezetben tölthessék napjaikat.
Ez a tanévkezdés sem mentes a személyi változásoktól. Két óvodapedagógus kolléganő anyai örömök miatt nem tud dolgozni, így két helyettesítő óvodapedagógust alkalmazunk. A munkáját intézményünkben befejező élelmezésvezető helyett is új kollégát vettünk fel.
Tanévnyitó nevelési értekezletünkön megbeszéltük a ránk váró feladatokat, eseményeket, programokat. Szeretnénk tovább folytatni az óvoda jól bevált hagyományait pl. tökfesztivál, Márton nap, stb., valamint továbbra is igényt tartunk az Óvodaszék ötleteire, segítségére, melyek az elmúlt években nagy segítséget nyújtottak. Fontosnak tartjuk továbbra is a szülőkkel való eddigi jó kapcsolat folytatását.
A törvényi változásoknak megfelelően, szeptember 1-től elindul a tanfelügyeleti rendszer, mely természetesen a mi munkánkat is ellenőrzi. Így a gyermekekkel való foglalkozás mellett jelentős mértékben megnöveli a pedagógusok adminisztratív munkáját éppúgy, mint a kötelezően kialakítandó önértékelési csoport, s az egyéni és az óvoda önértékelési rendszerének megvalósítása. A következő napokban a csoportokban szülői értekezleteket tartunk, ahol a szülőket tájékoztatjuk a nevelési évvel kapcsolatos tudnivalókról.
A szülőknek kiosztottuk az ingyenes étkezéshez szükséges nyilatkozatokat. Ezek az információk folyamatosan elérhetők az óvoda honlapján is. Az új kiscsoportos gyermekek beszoktatása, befogadása már elkezdődött. A kicsik most ismerkednek az új „ovis” élettel. A kiscsoportos óvónénik, már előzőleg otthon is meglátogatták őket, így kicsit könnyebb lesz remélhetőleg a beilleszkedés.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy Pillangó csoportosaink a rendőrségi rajzversenyre beküldött munkájukkal különdíjat nyertek, s az ajándékokat a múlt héten kapták meg.
Szeptember 4-én délután a Vadkacsa Egyesület közreműködésével a MOL munkatársai egy szép fát ültettek óvodásainknak és az udvaron kerti munkával próbálták szépíteni gyermekeink környezetét. Nagycsoportosaink verssel és énekkel köszöntötték a résztvevőket.
 A gyermekek nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a mind a Vadkacsa Egyesületnek, mind a MOL munkatársainak segítségét.
MOL vers
Ha énekelünk, lehet az épp dúr vagy moll,
De délután minden gyermek jól durmol.
Ha megnövünk, autót veszünk,
Tankolni a MOL-hoz megyünk.
Nem tévesztjük el az utat,
Ha a szemünk kutat, kutat,
Megkeressük a MOL kutat.

Reméljük, hogy vidám, tartalmas nevelési évünk lesz az idén is.

Horváthné Kócsy Andrea óvodavezető
Margit Zoltánné óvodavezető-helyettes